Módszer - English Zone 18 Angol Budapest

Hallgató-barát CPSP tematikánk, grammatikai-mondatszerkesztési fókusszal, logikusan lépésenként segíti a nyelv elsajátítását és használható nyelvtudást biztosít

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Módszerünk

 • egyszerű, célirányos kifejezésmódok elsajátítása
 • logikusan egymáshoz kapcsolódó anyagrészek
 • alapfogalmak magyarázata példákkal
 • tudatos mondatszerkesztés integrált táblázatok alapján
 • logikus nyelvi struktúra bemutatása
 • egyszerű élethelyzetek alapján beazonosítható nyelvtani szerkezetek
 • helyes nyelvhasználat kialakítása
 • reflexszerű mondatalkotás
 • fokozatosan gyorsuló tempó
 • egyszerű képes szituációk segítik a memorizálást
 • folyamatos sikerélmény, motiváció
 • modellezett feladatok
 • a sémák magabiztosságot adnak
 • a módszer struktúrája kockáról kockára épül fel

HOGYAN TANÍTUNK?

 • Óráinkon diákjaink könnyed, feszültségmentes légkörben jutnak sikerélményhez, a tanulás örömet okoz, hiszen a tanultakat rögtön alkalmazni is tudják. Oktatási anyagunk egymásra épülő részekből áll, több éven keresztül tesztelt, sikeres program.
 • A hangsúlyt az alapfogalmak magyarázatára tesszük, mert amit értünk azt tudjuk alkalmazni, hiszen ekkor válik a sajátunkká. Akkor értünk egy szerkezetet, ha tudunk vele mondatot alkotni.
 • Az újrakezdőknél, haladóknál külön figyelünk a megalapozásnál kimaradt hiányosságok pótlására, javítására, a hiányzó részeket külön összefoglaljuk nekik.
 • Az elmagyarázott anyagot modellezzük, ami segíti a memorizálást. A szavak kontextusba helyezése az intenzív tanulás egyik eleme.
 • A nyelvtani szerkezeteket egyszerű, világos élethelyzetek alapján azonosítják be a tanulók. A példamondatok utáni szituációs képek gondolkodásra késztetik a tanulót, vizsgálja az összefüggéseket, összekapcsolja saját tapasztalataival. Egy szerkezet valódi megértésének a próbája az, hogy tudunk-e könnyedén mondatokat alkotni vele. Ha kimondtuk a mondatot tudássá válik, máskor is könnyen elő tudjuk hívni.
 • A tanulók a tudatos mondatszerkesztést táblázatok alapján tanulják. A táblázatok szigorú sorrendiséget tartva egymásra épülnek, egy adott sorrend és logika alapján. Ez egyféle automatizmus kialakulását segíti, a nyelvtani szerkezeteket gördülékenyen tudják alkalmazni a tanulók.
 • A sémák alkalmazása során az agyunk reflexszerűen hozzászokik az idegen nyelven való gondolkodáshoz. A sémák bevésődésével önállóan formálódnak a mondatok, az egyszerű képes szituációk segítik a memorizálást. Folyamatos a sikerélmény, lendületet, önbizalmat ad a tanuláshoz, motiválja a tanulót, ami által együttműködőbbé, magabiztosabbá válik.
 • Nagy a tanuló önállósága, nem „papagáj” módszerrel ismételteti a tananyag a megtanultakat, hanem lehetőséget ad mindig új mondatok létrehozására. Az új megoldások megtalálásával és kimondásával élményt szerzünk magunknak a tanulás során. Minél mélyebbre hatol a tananyagban, annál bonyolultabb mondatokat képes szerkeszteni a tanuló az egyszerű sémák összerakásával. A sémák magabiztosságot adnak a tanulónak. A tananyag logikusan épül fel, áttekinthető, a módszer struktúrája kockáról épül kockára, és lesz belőle „tudástorony”. Megmutatjuk hogyan ízlelhetik meg a tanulók az alkotás izgalmát, és hogyan lehet élvezettel tanulni.
 • Fontos, hogy a régi beidegződéseken merjünk változtatni, a régi tanulási módszereket váltsa fel egy új!
 • Higgyük el menni fog, képesek leszünk rá!

Angol tanfolyamok Budapesten

Több, mint 17 év tapasztalat az angol tanításban.

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat
Oldal teteje